16 en 17 september 2014
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg

werkwinkels_ppt

W02 Wolven in schapenvacht. Over de complexiteit van de samenwerking binnen de hulpverlening - pdf

Luc Declercq

W04 Rouwtherapie: tussen presentie en interventie - pdf
Johan Maes

W06 Angst bekeken vanuit een gestalttherapeutisch perspectief - pdf & handout

Maya van Zelst

W08 Procesdiagnose in vier perspectieven - pdf
Arpi Süle

W09 De Veiligheidskaart als methode voor dialoog en samenwerking bij geweld in partnerrelaties - pdf

Mieke Faes

W10 Het Ontwikkelingshuis: Een kijk op de co-evolutie van kinderen en gezinnen - pdf

Greet Splingaer


W11 Herstel in beeld gebracht: een participatieve benadering via PhotoVoice - pdf

Tom Vansteenkiste, e.a.

W12 Aandacht geven aan de experiëntiële stroming in ggz: gestalttherapie in een psychiatrisch ziekenhuis. De ‘maizena’ voor en van organisatieontwikkeling - pdf

Lieven Vanlangenaeker

W13 Ik zie wie je écht bent - Schematherapeutische technieken om tot bij het 'gekwetste kind' te komen - pdf

Wouter Stassen

W15 Van Loslaten naar Verbinden:  hoe we mensen in rouw kunnen uitnodigen om verhalen te vertellen over wat hen dierbaar is - pdf

Anik Serneels

W17 Respectvol omgaan met ernstige klinische incidenten. De mens als relationeel wezen - pdf

Lieven Vanlangenaeker


W18 Who do we think we are?  Copernicus, Darwin, Freud ... en Kahneman & Taleb - prezi
Jos Peeters

W22 Acceptance & Commitment Therapy (ACT): aan de slag in multidisciplinaire teams! - pdf

Joris Corthouts

W24 Wie ben ik voor mezelf en daardoor voor u?  Creatieve therapie, een krachtige non-verbale weg in het onderzoek naar je eigen persoon in contact met de andere - pdf

Bie Draulans

W25 Denkenmet het hart: bruggen tussen psychotherapie, neurofysiologie enspiritualiteit en hun implicaties voor diagnostiek en therapeutischhandelen - pdf

Joris Dewispelaere


W26 Systeemtherapeutisch werken met assistentie van paarden - pdf

Kristof De Clercq

W27 Leiderschap in Borderline Times, de hoofdverpleegkundige in een identiteitscrisis? - pdf

Lieven Vanlangenaeker, e.a.