16 en 17 september 2014
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg

symposia_ppt

S01 Mens en psychiatrie: Diogenes of Archimedes?

S01.0 Diogenes: ‘ik zoek een (waarachtige) mens’. Archimedes: ‘Eureka, ik heb het gevonden’ - pdf
Marc Calmeyn

S01.1 De Spirit in therapie. De therapeut en de cliënt als spirituele wezens - pdf

Mia Leijssen

S01.2 De mens, een gebroken kristal? De antropopsychiatrische wending - pdf

Marc Calmeyn

S01.4 Humane psychiatrie en de wil-tot-betekenis - pdf

Marc Eneman

S02 Stand van zaken en nieuwe evoluties in suïcidepreventie in Vlaanderen

S02.2 Suïcidepreventiewerking van de centra voor geestelijke gezondheidszorg - pdf

Mercedes Wolters

S02.3 Preventie van recidieven en suïcides bij de hoog risicogroep van suïcidepogers - pdf

Rita Vanhove

S02.4 Mediarichtlijnen inzake zelfdoding - pdf

Livia Anquinet, e.a.

S03 Arbeid voor mensen met psychische kwetsbaarheid

S03.1 Compool: een innovatieve vorm van arbeidsorganisatie voor mensen met psychische kwetsbaarheid - pdf

Inge Neyens

S04 Familie is onmiskenbaar een partner in de zorg, voor u ook?
S04.2 Verantwoording voor familiebeleid in ggz vanuit wetenschappelijk onderzoek en voorlopige resultaten van een semi-gestructureerd interview in enkele ggz-voorzieningen - pdf
Hilde Vanderlinden

S04.3 Presentatie van enkele goede praktijken inzake familieparticipatie - pdf, pdf & pdf
Kathy De Bremaeker, Sabine Buntinckx & Mariska Christiaenen

S04.4 Randvoorwaarden en aanbevelingen inzake ontwikkeling van familiebeleid binnen geestelijke gezondheidszorg - pdf
Hilde Vanderlinden

S05 Rustige ruiters, hevige hengsten: de verslavingszorg in galop

S05.0 Inleiding - pdf

Els Santens

S06 De mens achter de patiënt, op papier en in beeld

S06.1 Therapie-bevraging: wat vinden de patiënten? - pdf

Katleen Hoing

S07 Feedbackgericht behandelen vanuit een voortdurend streven naar kwaliteit

S07.2 Mogelijkheden en valkuilen van een meer expliciete feedbackcultuur in therapie - pdf

Nele Stinckens

S07.4 Feedback in een behandeling: meer dan klantenbinding!? - pdf

Jan Callens

S11 Wie ben ik voor u? Het statuut van grens en begrenzing in een muziek- en beeldend psychotherapeutische context

S11.3 À la limite. De drift en haar begrenzing binnen muziek en muziektherapie met personen met een afhankelijkheidsproblematiek - pdf

Freya Drossaert

S12 Burn-out: geen DSM-diagnose maar wel een “aandoening” van deze tijd?

S12.3 Burn-out bij zorgverstrekkers - pdf

Herman Haezaert


S12.4
Wat zou het initiatief Doctors4Doctors kunnen betekenen voor deze beroepsgroep? - pdf
Eric Boydens

S14 Bemoeizorg, goede zorg

S14.1 Wanneer is bemoeizorg goede zorg? - pdf

Emiel Nelissen

S14.2 Bemoeizorg vanuit ethisch perspectief - pdf

Axel Liégeois

S14.3 Bemoeizorg in de praktijk - pdf

Ellen Berghmans, e.a.

S15 Onderzoek naar diverse gezinsvormen

S15.4 Alternatieve gezinsvorming: een kwalitatieve studie naar de betekenissen die gezinnen construeren over hun spermadonor - pdf

Elia Wyverkens

S18 Liaisonpsychiatrie

S18.0 Inleiding - pdf
Filip Van Den Eede

S18.2 Tinnitus en angst - pdf

Thomas Pattyn

S20 Multidisciplinaire strength-based strategieën voor mentally ill offenders - pdf
Els Schipaanboord

S24 Wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek naar acute psychiatrische zorg

S24.1 Nieuwe organisatie in de ggz…acutere zorg…meer dwang- en drangmiddelen? - pdf

Roel Storms

S24.2 Objectieve versus subjectieve risicotaxatie van de suïcidale patiënt - pdf

Tine Maes

S26 Werken aan een kwaliteitsvolle ggz: een gezamenlijke opdracht

S26.0 Inleiding - pdf

Peter Cosemans

S26.1 Wat is het QIP-project? - pdf

Geert Dom

S26.2 QIP en accrediteringsprojecten - pdf1 pdf2

Wendy Donders & Seppe Decks

S26.3 Patiëntveiligheid en kwaliteit ggz - pdf

Chris Bervoets

S26.4 Zorgcontinuïteit en kwaliteit ggz - pdf

Jurgen De Fruyt

S30 Alternatieve behandeltargets, Beyond psychosis

S30.2 Farmacologische voorkeursbehandelingen in acute agitatie bij Vlaamse psychiaters en spoedartsen - pdf

Chris Bervoets

S32 Bewegen en de geestelijke gezondheid

S32.2 Het beweegproject: Stap je mee? (Psylos) - pdf

Sanne Van den Bleeken