16 en 17 september 2014
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg

Programma

Het congres vat aan op dinsdag 16 september 2014. Onthaal met koffie is er vanaf 9u00. Het programma loopt van 9u45 tot 17u30. Daarop sluit een receptie aan, voor alle deelnemers.
Op woensdag 17 september lopen de activiteiten van 9u15 tot 17u00.
Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Het voorlopige programmaschema - dd. 15/09/2014 - is beschikbaar.


Keynote- en uitgenodigde lezingen
Het organisatiecomité nodigde een aantal sprekers uit die lezingen houden rond het congresthema. 

Keynotelezing 1: dinsdag 16 september 2014, 10u00 - 11u00
Goede hulpverlening: tussen verbeelding en ambacht

Stefaan Plysier, psycholoog, Steunpunt Cultuursensitieve zorg, Brussel


Uitgenodigde lezing 1: dinsdag 16 september 2014, 11u45 - 12u45
Samenwerking verpleegkundige – patiënt / ervaringsdeskundige in een evoluerende geestelijke gezondheidszorg.
Eddy Deproost,
directeur patiëntenzorg Kliniek Sint-Jozef Pittem, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde UGent, Vives, VOVB
Annelies Verkest, verpleegkundig specialist, Kliniek Sint-Jozef Pittem

Uitgenodigde lezing 2: dinsdag 16 september 2014, 14u15 - 15u15
Charles Darwin: de missing link in de geestelijke gezondheidszorg
Johan Braeckman,
filosoof, professor, vakgroep filosofie, UGent 


Uitgenodigde lezing 3: dinsdag 16 september 2014, 16u15 - 17u15
Psychische stoornissen, vrije wil en toerekeningsvatbaarheid
Gerben Meynen,
psychiater,bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, Universiteit van Tilburg; docent, Faculteit Wijsbegeerte, VU Amsterdam; GGZ InGeest, Amsterdam

Uitgenodigde lezing 4: woensdag 17 september 2014, 09u30 - 10u30

Preventieve psychotherapie
Dorien Nieman,
klinisch psycholoog, hoofd Cognitie lab en coördinator Hoog Risico poli, afdeling Psychiatrie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Uitgenodigde lezing 5: woensdag 17 september 2014, 11u30 - 12u30

Psychiater in tijden van eenzaamheid

Dirk De Wachter, psychiater-psychotherapeut, professor, UPC KU Leuven campus Kortenberg

Uitgenodigde lezing 6: woensdag 17 september 2014, 14u00 - 15u00

Vanuit mijn herstelverhaal

Ingrid Lammerant, ervaringsdeskundige, Werkgroep Ervaringsdelen, Gent


Keynotelezing 2: woensdag 17 september 2014, 16u00 - 17u00
The development and practice of compassion from the inside out: Implications for our past, our present and our future
Mary Welford,
psycholoog, Compass Therapy Centre, Psychology Associates, Cornwall, UK
(*) deze lezing verloopt in het Engels


Het chronologisch programma

Dinsdag 16 september 2014

Dinsdag 16 september 2014, 09u00-09u45  -  onthaal met koffie

Dinsdag 16 september 2014, 09u45-10u00  -  opening en verwelkoming

Dinsdag 16 september 2014, 10u00-11u00  -  keynote lezing

Keynotelezing 1: Goede hulpverlening: tussen verbeelding en ambacht

Stefaan Plysier


Dinsdag 16 september 2014, 11u00-11u30  -  pauze met koffie

Dinsdag 16 september 2014, 11u30-13u00  -  symposia

S01 Mens en psychiatrie: Diogenes of Archimedes?

voorzitter Marc Calmeyn


S02 Stand van zaken en nieuwe evoluties in suïcidepreventie in Vlaanderen

voorzitter Gwendolyn Portzky


S03 Arbeid voor mensen met psychische kwetsbaarheid

voorzitter nog te bepalen


S04 Familie is onmiskenbaar een partner in de zorg, voor u ook?

voorzitter Hilde Vanderlinden


S05
Rustige ruiters, hevige hengsten: de verslavingszorg in galop

voorzitter Els Santens


S06 De mens achter de patiënt, op papier en in beeld

voorzitter Katleen Hoing


Dinsdag 16 september 2014, 11u30-13u00  -  werkwinkels

W01 Behind treatment: cliënten en hulpverleners samen op de sofa
Viviane
Heylen


W02 Wolven in Schapenvacht Over de complexiteit van de samenwerking binnen de hulpverlening

Luc Declercq


W03 ‘Verpleegkundig’ co-therapeutschap:  een hefboom binnen een herstelbevorderend leefklimaat

Geert Capoen


W04 Rouwtherapie: tussen presentie en interventie

Johan Maes


W05 Labyrint

Chris Deleu


Dinsdag 16 september 2014, 11u30-13u00  -  mededelingen

M01 Expressie

Raf Kerkhofs, Helga Houtmeyers, Jan Stevens, Niek Ghekiere, Martijn Devos, Nele Fiers


M02 Ervaring en steun

Bart Debyser, Emiel Nelissen, Marianne Destoop, Rebecca Müller

Dinsdag 16 september 2014, 11u30-13u00  -  discussies

D01 Ik ben een mens, geen diagnose

Jochen Van den Steen


D02 Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit: een meerwaarde in de ggz

moderator-discussiant Walter Krikilion

discussiant Koen De Fruyt


Dinsdag 16 september 2014, 11u45-12u45  -  uitgenodigde lezing

U01 Samenwerking verpleegkundige – patiënt / ervaringsdeskundige in een evoluerende geestelijke gezondheidszorg
Eddy Deproost, Annelies Verkest


Dinsdag 16 september 2014, 13u00-14u00  -  pauze met broodjeslunch

Dinsdag 16 september 2014, 14u00-15u30  -  posters
P01 Netwerkpunt GGZ, Sofie Wybo

P02 Effect van gratis nicotinesubstitutie op de motivatie tot rookstop, Ellen Excelmans

P03 Naar een betere geestelijke gezondheidszorg: herstelgerichte zorg in verblijfsafdelingen

Eva Helmer, Joke Vanderhaegen, Chantal Van Audenhove

P04 Inschatting van (para)suïcidaal gedrag: objectieve versus subjectieve risicotaxatie en de impact van de beleving van de verpleegkundigen hiop,Tine Maes

P05 Patiëntbetrokkenheid, van therapie tot beleid, Katleen Hoing

P06 Zelfhulpgroep Sexaholics Anonymous voor seksverslaving, ervaringsdeskundige

P07 Vooronderzoek naar de bruikbaarheid en de effectiviteit van een online zelfhulp tool voor jongeren met een milde tot matige depressie, Evelien Coppens, Anna Vanaerschot, Chantal Van Audenhove

P09 Hoe helpt het Vlaams Zelfhulpprogramma MijnKwartier.be bij burn-out, stress, depressie of angst? Paul Koeck

P10 Bewegingstherapie bij jonge psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke beperking: zelfbeeld, bewegingsbeleving en motivatie, Johan Herbots

P11 Samenhang tussen Routine Outcome Monitoring en Quality of Life bij forensische patiënten, Marlies Jonckers, Steven Degrauwe

P19 Samenhang tussen persoonlijkheidskenmerken en disfunctionele cognitieve schema’s bij middelenafhankelijkheid

Els Pauwels, Eva Dierckx, Els Santens, Hendrik Peuskens, Laurence ClaesDinsdag 16 september, 2014, 14u00-15u30  -  symposia

S07 Feedbackgericht behandelen vanuit een voortdurend streven naar kwaliteit

voorzitter Marlien De Coen


S08
Het Leuvens Model van de Urgentiepsychiatrie 1998-2013

voorzitter Ronny Bruffaerts

 

S09 Ervaringsdeskundigheid: we kunnen er wat mee!

voorzitter Jochen Van den Steen

 

S10 ADHD in de volwassenheid

voorzitter Steven Stes


S11 Wie ben ik voor u? Het statuut van grens en begrenzing in een muziek- en beeldend psychotherapeutische context

voorzitter Freya Drossaert


Dinsdag 16 september 2014, 14u00-15u30  -  werkwinkels
W06
ANGST bekeken vanuit een gestalttherapeutisch perspectief

Maya van Zelst

W07 De geur van de kiezelstenen gaf me troost. Een lichaamsgerichte interactieve benadering vanuit de Pessopsychotherapie
Johan Maes, Michiel Van Hooff


W08 Het proces van de cliënt vanuit vier perspectieven
Árpi
Süle


W09
De 'Veiligheidskaart' als methode voor dialoog en samenwerking bij geweld in partnerrelaties
Mieke
Faes


W10 Het Ontwikkelingshuis: Een kijk op de co-evolutie van kinderen en gezinnen

Greet Splingaer


W11 Herstel in beeld gebracht: een participatieve benadering via PhotoVoice

Tom Vansteenkiste, Sven Ceustermans, Anneke Schreurs

Dinsdag 16 september 2014, 14u00-15u30  -  mededelingen

M03 Veiligheid

Annelies Verkest, Karel DesmetAnneleen Vanmaele, Bart Debyser, Gertrudis Dispersyn


M04 Beschouwend_2

Willy Colin, Emmanuel Declercq, Lieve Vanhee, Marc Eneman

Dinsdag 16 september 2014, 14u00-15u30  -  discussies

D03 De eerstelijnspsychologische functie: Wie? Wat? Hoe?

Evelien Coppens, Veerle De Jaegere, Chantal Van Audenhove


Dinsdag 16 september 2014, 14u15-15u15  -  uitgenodigde lezing
U02 Samenwerking verpleegkundige – patiënt / ervaringsdeskundige in een evoluerende geestelijke gezondheidszorg.
Eddy Deproost & Annelies Verkest

Dinsdag 16 september 2014, 15u30-16u00  -  pauze met koffie

Dinsdag 16 september 2014, 16u00-17u30  -  symposia
S12 Burn-out: geen DSM-diagnose maar wel een “aandoening” van deze tijd?

voorzitter Herman Haezaert

 

S13 Werkbaar werk!

voorzitter Yves Wuyts

 

S14 Bemoeizorg, goede zorg

voorzitter Emiel Nelissen


S15 Onderzoek naar diverse gezinsvormen

voorzitter Hanna Van Parys


S16 Psychotherapie bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen

voorzitter Greet Vanaerschot


Dinsdag 16 september 2014, 16u00-17u30  -  werkwinkels

W12 Aandacht geven aan de experiëntiële stroming in ggz: gestalttherapie in een psychiatrisch ziekenhuis. De ‘maizena’ voor en van organisatieontwikkeling.

Lieven Vanlangenaeker


W13
Ik zie wie je écht bent - Schematherapeutische technieken om tot bij het 'gekwetste kind' te komen
Wouter
Stassen


W14 Dynamisch balanceren: kunst én kader in het omgaan met dagdagelijkse dilemma's in de langdurige zorg

Hildegard Janssens


W15 Van Loslaten naar Verbinden:  hoe we mensen in rouw kunnen uitnodigen om verhalen te vertellen over wat hen dierbaar is

Anik Serneels


W16 Improviseren

Jaak Beckers


Dinsdag 16 september 2014, 16u00-17u30  -  mededelingen

M05 Kliniek
Judit Havelka, Isabelle Deryckere,  Ellen De Beule, Stefan Cuypers, Patrick Grisar, Jean-Marie Decuypere

M06 Verslaving
Ellen Excelmans, Wendy Donders, Luc Daenen

Dinsdag 16 september 2014, 16u00-17u30  -  discussies

D05 Familiewerking bij ernstige psychiatrische problemen (borderline)

Margo Van Landeghem


D06 Discussie doelgroep jongvolwassenen

Kris Martens

Dinsdag 16 september 2014, 16u15-17u15  -  uitgenodigde lezing

U03 Psychische stoornissen, vrije wil en toerekeningsvatbaarheid
Gerben Meynen


Dinsdag 16 september 2014, 17u30-19u00  -  receptie

Woensdag 17 september 2014

Woensdag 17 september 2014, 09u15-10u45  -  symposia

S17
Streven naar een tweesporenbeleid vanuit de unieke positie en combinatie van Dienst Psychosociale Expertise en Zorgequipes
voorzitter Astrid Boelaert

S18 Liaisonpsychiatrie

voorzitters Filip Van Den Eede, Joris Vandenberghe

 

S19 EEG: als middel voor de zoektocht naar elektrofysiologische correlaten van de cognitieve en sociaal cognitieve afwijkingen bij psychiatrische aandoeningen en onder invloed van oxytocine

voorzitter Manuel Morrens


S20 Multidisciplinaire strength-based strategieën voor mentally ill offenders

voorzitter Els Schipaanboord


S21 Wie ben ik voor mezelf?

voorzitter Nele Fiers


Woensdag 17 september 2014, 09u15-10u45  -  werkwinkels

W17 Respectvol Omgaan met Ernstige Klinische Incidenten. De mens als relationeel wezen

Lieven Vanlangenaeker

W18 Who do we think we are?  Copernicus, Darwin, Freud ... en Kahneman & Taleb

Jos Peeters

W19 Werken met daders: inbrengen van multipele perspectieven

Kris Decraemer

W20 Wie zijn we voor elkaar? Een relatie zoals alle andere? Ik wil er altijd voor iets tussen zitten…

Birgit Bongaerts

Woensdag 17 september 2014, 09u15-10u45  -  mededelingen

M07 Meten
Stefaan Baert, Tine Maes, Stefaan Baert

M08
De mens centraal
Leo Ruelens
, Marc Calmeyn, Peter Walleghem

M09 Diagnose en indicatie
Ellen Excelmans
, Annelies Spek, Jean-Marie Decuypere, Jimmy Swalens, Saartje Ieven

M10 Therapeutische relatie
Mieke Hoste, Abe Geldhof, Thijs van Lier, Wendy Dossche, Mireille Moens, Lieve LemeyFilip Desmit

Woensdag 17 september 2014, 09u15-10u45  -  discussie

D07 Herstelondersteunende zorg in een acute opnamesetting: utopie of haalbare kaart?

Joris Van Roy, Filip Hermans, Asia Mierzejewska, Luc Rummens, Kristel Verheyden, Kim Isecke


Woensdag 17 september 2014, 09u30-10u30  -  uitgenodigde lezing

U04 Preventieve psychotherapie
Dorien Nieman


Woensdag 17 september 2014, 10u45-11u15  -  pauze met koffie

Woensdag 17 september 2014, 11u15-12u45  -  posters
P12 Identificatie van paniekstoornis subtypes gebruikmakend van factor mixturetechnieken,Thomas Pattyn

P13 Behandelbetrokkenheid en psychische noden bij meisjes in een Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand (GBJ), Lore Van Damme, Olivier Colins, Wouter Vanderplasschen

P14 Participatie van patiënten, familieleden en hun vertegenwoordigers in de hervorming van de ggz.

Jeroen Knaeps, Chantal Van Audenhove

P15 Zilverwijzer, Kathleen Massart

P16 De thuiszorg in Vlaanderen: evidence-based practice? Monia Vereecken, Bea Maes, Anja Declercq, Chantal Van Audenhove

P17 Verhoogde aandacht voor details en verlaagde mentale flexibiliteit in anorexia nervosa. Een functioneel beeldvormend hersenonderzoek,Sara Van Autreve, Myriam Vervaet

P18 Routine Outcome Monitoring als onderzoeksmiddel naar de cognitieve en psychosociale voortgang van patiënten met een bipolaire en/of psychotische stoornis, Mona Laureys

P20 Telt de kwaliteit van motivatie? Een onderzoek naar doelinhoud, zelf-regulatie en eetgedrag bij adolescente en volwassen diëters, Joke Verstuyf
P21 De buddy als brug naar de gewone wereld, Laura Ververs
P22 Het COVER-team: een project voor ambulante psychotherapie voor personen met verstandelijke beperking; voorstelling en cijfers van het eerstejaar werking, Gunther Degraeve, Leen Blontrock, Ellen Coppens, Ariane De Laere, Hannah Dejonghe

Woensdag 17 september 2014, 11u15-12u45  -  symposia
S22 De kracht van zelfbeschikking: autonomie-ondersteuning in de praktijk van een gespecialiseerde behandelafdeling voor adolescenten en (jong)volwassenen met een eetstoornis

voorzitter Katrien Schoevaerts


S23 Meer is in ons!

voorzitter Jan Cambien


S24
Wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek naar acute psychiatrische zorg

voorzitter Didier Schrijvers


S25
Jij ook?! De kracht van laagdrempelige groepswerkingen rond geestelijke gezondheidszorg

voorzitter Thierry Christiaens


S26
Werken aan een kwaliteitsvolle ggz: een gezamenlijke opdracht

voorzitter Peter Cosemans


S27
Non verbale therapieën in beeld in de nieuwe ggz

voorzitter Peter Joostens


Woensdag 17 september 2014, 11u15-12u45  - werkwinkels

W22 Acceptance & Commitment Therapy (ACT): aan de slag in multidisciplinaire teams!

Joris Corthouts

W23 Dramatherapie: denken, voelen, handelen in scène gezet

Lieven Desomviele

W24
Wie ben ik voor mezelf en daardoor voor u?  creatieve therapie, een krachtige non-verbale weg in het onderzoek naar je eigen persoon in contact met de andere.
Bie Draulans

W25 ‘Denken met het hart’: bruggen tussen psychotherapie, neurofysiologie en spiritualiteit en hun implicaties voor diagnostiek en therapeutisch handelen.

Joris Dewispelaere

W26 Systeemtherapeutisch werken met assistentie van paarden

Kristof De Clercq, Kristof Gijsens


Woensdag 17 september 2014, 11u15-12u45  -  mededelingen

M11 Samenwerking
Doreen Aelvoet, Dirk Florin, Fabien Corneillie, Katelijne Michielsen

M12 Sociale krachten

Jonne Oldenburg, Irma Theeuws, Eline Van Houdt, Tom Horemans, Dirk Bryssinck, Bart Debyser


Woensdag 17 september 2014, 11u15-12u45  -  discussies

D08 Duel of duet? Klinische versus ambulante psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblemen

coördinator van de discussie Martie Mol 

moderator Joris Vandenberghe

discussianten Myriam Van Gael, Guido Pieters, Stijn Vanheule, Greet Claes


D09 netwerkcoördinatie internering

Ali Van der Auwera


Woensdag 17 september 2014, 11u30-12u30  -  uitgenodigde lezing
U05
Psychiater in tijden van eenzaamheid
Dirk De Wachter

Woensdag 17 september 2014, 12u45-13u45  -  pauze met broodjeslunch


Woensdag 17 september 2014, 13u45-15u15  -  symposia
S28 De buddy als brug naar de gewone wereld

voorzitter Robin Broché


S29 Samenwerkingsverbanden tussen zorg en werk: enkele voorbeelden uit de provincie Vlaams-Brabant

voorzitter Guido Pieters


S30 'Alternatieve behandeltargets, Beyond psychosis'

voorzitter Manuel Morrens


S31 Een psychoanalytische blik op de therapeutische relatie

voorzitter Lili Philippe


S32 Bewegen en de geestelijke gezondheid

voorzitter Michel Probst


Woensdag 17 september 2014, 13u45-15u15  -  werkwinkels

W27 Leiderschap in Borderline Times, de hoofdverpleegkundige in een identiteitscrisis?

Lieven Vanlangenaeker, Alex Fransen


W28
De online balkmetafoor: een Zwitsers zakmes voor participatie in de zorg?

Pieter Naert, Rita Cottijn


W29 Wat als het niet klikt? Fenomenologische leidraad voor intervisie vanuit de gestaltvisie

Marianne De Wulf

W30 De ander en mezelf goed waarnemen: portrettekenen

Dirk Fonteyn, Tom Jespers

Woensdag 17 september 2014, 13u45-15u15  -  mededelingen


M13 Beschouwend_2
Joris Dewispelaere, Bart Van Coillie, Fons Verhoelst

M14 Forensische zorg
Ruben
van den Ameele
, Steven Degrauwe, Hendrik Bryon, Thomas Marquant

M15 Psyche en soma
Tania Mahler, Nicole Ruysschaert, Paul Fivez, Kris Decraemer

Woensdag 17 september 2014, 13u45-15u15  -  discussies

D10 Meerstemmigheid in de geestelijke gezondheidszorg. Naar een nieuw kennismodel?

Tinne Vandensande

Woensdag 17 september 2014, 14u00-15u00  -  uitgenodigde lezing

U06 Reflectie over het congresthema

Ingrid Lammerant


Woensdag 17 september 2014, 15u15-15u45  -  pauze met koffie

Woensdag 17 september 2014, 15u45-16u00  -  uitreiking posterprijzen

Woensdag 17 september 2014, 16u00-17u00  -  keynote lezing
Keynotelezing 2: The development and practice of compassion from the inside out: Implications for our past, our present and our future
Mary Welford
(*) deze lezing verloopt in het Engels