16 en 17 september 2014
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg

Intro

Geachte collega hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg,

Namens het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie nodigen we u uit op het zevende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres dat op 16 en 17 september 2014 plaats heeft te Antwerpen. Het thema is: Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg.

De voorbije jaren waren we getuige van grote veranderingen en controverse in de geestelijke gezondheidszorg. Op het niveau van zorgverlening zien we een evolutie van residentieel naar ambulant, van behandeling naar herstel, van aanbod-naar vraaggestuurd. Door participatie van patiënten en familie wordt het zorgproces veel breder gedragen en gestuurd. Ideologisch lijkt dit alles een shift naar een meer ‘sociale’ psychiatrie.

Hierbij aansluitend heeft de publicatie van de DSM-5 opnieuw de discussie aangewakkerd over de aard van psychische stoornissen: biologische realiteit of sociaal construct, strikt afgebakende entiteit of te situeren binnen een continuüm, gedefinieerd door hulpverlener of patiënt? Vragen worden gesteld over de validiteit van de categorieën, het toenemend aantal stoornissen, het pathologiseren van normaal menselijk lijden en gedrag, het gebruik door overheid en financiers.

Deze twee bewegingen, nieuwe organisatie van de GGZ en debat over psychiatrische diagnoses en classificatie, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Op de keeper beschouwd roepen zij beide vooral op tot een scherper denken over onze identiteit: patiënt (cliënt, ervaringsdeskundige), hulpverlener en GGZ.

Wie ben ik voor u?
Hoe denkt u over de aard van psychische stoornissen en hun behandeling? Hoe ervaart u de inhoud en vorm van de therapeutische relatie, met steeds meer diffuse grenzen? Hoe denkt u over het statuut van hulpverlener, patiënt, cliënt, ervaringsdeskundige? Tijdens het zevende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres zullen deze en vele andere onderwerpen aan bod komen.

Ook voor dit congres nodigen we u uit om voorstellen tot bijdrage in te zenden. Er zijn verschillende bijdragevormen: posters,  mededelingen, discussie/controverses, werkwinkels en symposia.
Het organisatiecomité nodigt de sprekers voor de plenaire lezingen uit. We kijken uit naar uw bijdragen!

Met vriendelijke groeten,

dr. Jürgen De Fruyt | voorzitter                                               dr. Frieda Matthys | wetenschappelijk secretaris
namens het organisatiecomité

Met de steun van     en Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI).

Naast de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) ondersteunen de volgende organisaties het congres:

BCNBP

Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry

BMT

Beroepsvereniging van Muziektherapeuten

BSP

Belgische School voor Psychoanalyse

BVP

Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

BVRGS

Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie

NVKVV

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

PSYLOS

Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg

VAD

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

VBGEP (NVAGT) Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie
VE Vlaams Ergotherapeutenverbond

VHYP

Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

VVCEPC

Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

VVGG

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

VVGT

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

VVK

Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie

VVKP

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

VVO

Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

VVP-LEP Vlaamse Vereniging Pessopsychotherapie - Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

VVPMT

Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten

VVPT

Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie

VVS

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie